Instal·lació mecànica

Instal·lació mecànica industrial HVAC

Serveis de construcció mecànica

Les instal·lacions industrials de calefacció, ventilació i aire condicionat HVAC requereixen d'una acurada atenció en la qualitat, la coordinació i la planificació per aconseguir l'èxit  del projecte i satisfer les necessitats dels nostres clients.

MASALÓ INDUSTRIAL com a contractista totalment integrat, pot oferir serveis HVAC independents o projectes d'instal·lacions completes, inclosos els treballs associats de canonades, electricitat i instrumentació. La  capacitat i experiència per treballar com a contractista principal en la instal·lació juntament amb els nostres clients ha fet que MASALÓ INDUSTRIAL hagi assolit amb èxit tots els seus compromisos.

La nostra atenció als detalls, la gestió de la cadena de subministrament i l'exigència en totes les fases del projecte asseguren als nostres clients que els objectius planificats sempre es compleixen.