Instal·lació de cablejat estructurat

Instal·lacions de cablejat estructurat industrial

Serveis IT

MASALÓ INDUSTRIAL ofereix la integració de les dades de producció amb sistemes de gestió d’aquestes dades. Totes aquestes integracions necessiten d’una infraestructura de cablejat estructurat i de veu i dades que MASALÓ INDUSTRIAL pot dissenyar i executar a la perfecció.

Igualment, MASALÓ INDUSTRIAL pot dissenyar i executar la instal·lació de totes les xarxes físiques necessàries per comunicar sistemes informàtics tan en entorns ofimàtics com dins del procés de producció industrial.

MASALÓ INDUSTRIAL està homologat per la marca Schneider Electric, essent garantia de bona instal·lació i excel·lència en el disseny de les mateixes.