Quadres elèctrics de potència

Fabricació de quadres elèctrics industrials

Fabricació de quadres elèctrics en taller propi

MASALÓ executa els quadres elèctrics tan de potència com de control amb recursos propis: disposa d’un taller amb totes les eines necessàries per tal de realitzar els quadres i amb el personal qualificat per elaborar els quadres amb la total garantia de qualitat.

Disposar de taller propi i de personal qualificat permet, al client final, poder fer les proves FAT dels seus quadres tot donant tota la fiabilitat d’una bona execució. Això permetrà una millor i més ràpida posada en marxa de la instal·lació amb la confiança que no hi haurà cap mena d’entrebanc en aquesta fase del projecte.

Tenir el control de tota l’execució dels processos d’instal·lació dona més versatilitat a l’empresa i li permet poder complir sempre amb els compromisos amb els seus clients.