Eficiència Energètica

Eficiència Energètica

​Anàlisi i monitorització de l'ús i qualitat de l'energia

Imaginis un sistema que la avisa quan la seva línia de producció s’ha aturat sense causa justificada, o quan una instal·lació està consumint més energia o recursos (aigua, llum, aire comprimit, gas, cogeneració, etc.,) del que hi ha previst, o que simplement l’avisi quan la factura vagi a ser superior, o perquè no, tractar qualsevol d’aquests consums com una matèria primera per tal de repercutir-ho en el cost del producte i millorar els seu rendiment i benefici.

MASALÓ, com a EcoXpert certificat per Schneider Electric, proporciona solucions en Eficiència Energètica en industries, edificis i altres emplaçaments

MASALÓ pot ajudar-lo a millorar l’eficiència en les diferents àrees de consum d’energia i convertir la seva empesa en un lloc de treball sostenible i energèticament eficient, ajudant-lo a demostrar un compromís amb la sostenibilitat i aconseguir una imatge positiva de la seva empresa.